Alles wat is ingevuld overzichtelijk op een rij!

DrieDee online

De voordelen

Overal bereikbaar

Geen software op uw eigen computer, maar via een webbrowser direct toegankelijk, ook op tablet en smartphone.

Overzichtelijk

Altijd een snel, doelmatig én actueel overzicht op school-, toets én groepsniveau.

Situatie gericht

De wegingsfactor van uw school is meegenomen in de getoonde inspectienorm. U hoeft uitsluitend uw eigen schoolnormen en de groepsgemiddelden in te vullen.

Resultaat

Uw opbrengsten in relatie tot de ondergrens van de inspectie, het landelijk gemiddelde en uw eigen schoolnorm.

Verantwoording

Per toets ruimte voor verantwoording over het niet deelnemen of meetellen van een bepaalde leerling.

Tijdbesparend

Analyses ter plekke ingetypt, direct beschikbaar in PDF.

Bestellen


Bestel nu uw eigen module